1).       BIGARREN AZKEN ABALUAZIOA (BIGARREN TALDEAK) / SEGUNDA EVALUACIÓN FINAL (SEGUNDOS CURSOS).

                            2SM22IT22AC2

                            2AF32DM32DW32AS32LA32GV32IS32IS3D2IS3E.                                                2).       LEHENENGO AZKEN ABALUAZIOA (LEHEN TALDEAK) / PRIMERA EVALUACIÓN FINAL (PRIMEROS CURSOS).
                           

                            1SM2,1SM2D1IT21AC2.

                            1AF31DW31AS31LA31GV31IS31IS3D1IS3E.           

            


3).       LIBREAK / LIBRES 


4).       BIGARREN AZKEN ABALUAZIOA (LEHEN TALDEAK) / SEGUNDA EVALUACIÓN FINAL (PRIMEROS CURSOS). 18-24 / 06 / 2019

                            1SM2,1SM2D1IT21AC2.                                                                         

                            1AF31DW31AS31LA31GV31IS31IS3D1IS3E.